Pilotprojekt – Nya mätare i Paradiset

Nu byter vi 200 elmätare i Paradiset. De nuvarande mätarna har suttit på plats sedan 2004 och börjar bli till åren. I samband med bytet testar vi nu den nya generationens elmätare i ett pilotprojekt. Den nya mätaren är kopplad till ett nytt insamlingssystem som är mycket enklare att administrera. Mätarna uppfyller också de kommande kraven på att kunna mäta elförbrukningen per timme.

Mätarna och insamlingssystemet kommer att utvärderas under sommaren och om testerna faller väl ut kommer vi att byta cirka 1000 mätare per år framöver.