Nybro Energi väljer enbart kranvatten

I Nybro har vi mycket god kvalitet på dricksvattnet vilket vi värnar. Nybro Energi har valt att hållbarhetsmärka sin verksamhet som Kranmärkt *1 vilket betyder att vi väljer kranvatten framför flaskvatten i hela vår verksamhet. Kranvatten är både hälsosamt och hållbart samt utan transporter och avfall. Enligt rikssnittet konsumerar människorna i Nybro kommun i snitt 25 liter flaskvatten per år *2.

–          Vi vill värna vårt fina dricksvatten och hoppas att fler människor och verksamheter hänger på och uppmärksammar detta säger Johan Johannesson, chef för vatten- och avlopp vid Nybro Energi.

En liter kranvatten kostar 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten, och med kranvatten slipper vi transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. I Sverige återvinns endast 80% av PET-flaskorna*3* .

–          Människor som byter en liter flaskvatten mot en liter kranvatten minskar i genomsnitt koldioxidutsläppen med 0,8 kilo/liter. Det gör att en liter kranvatten sammantaget är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten, avslutar Johan Johannesson.

Johan Johannesson, chef för vatten och avlopp

För frågor kontakta Johan Johannesson, 0481-453 39 johan.johannesson@nybroenergi.se

*1 www.kranmärkt.se
*2 http://www.svensktvatten.se/globalassets/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/kfs2004_dricksvatten-lca.pdf
*3 Enligt SCB 2016