Nybro Energi får 6,5 miljoner för fiberutbyggnad av sista området

Fiberutbyggnad i Ruggstorp/Flerohopp, med planerad början senare delen av 2019.

I torsdags blev det sista av Nybro kommuns landsbygdsområden godkänt för bidragsstöd som avser fiberutbyggnaden i området Ruggstorp/Flerohopp. Bidraget hanteras av Länsstyrelsen i Kalmar län och omfattar totalt drygt 6.5 miljoner kronor i stöd till Nybro Energi för det specifika området.

Detta innebär att samtliga av kommunens sex landsbygdsområden, nu har blivit beviljade bidragsstöd för fiberutbyggnad, fem till Nybro Energi och ett till Madesjö/Oskar fiberförening. Det totala bidraget som beviljats för fiberutbyggnad i Nybro kommun omfattar nu ca 40 miljoner kr.

Ett regeringsmål säger att 95% av Sveriges befolkning ska ha tillgång till fiber 2025, vilket kommer att nås med råge i Nybro kommun. Fiberutbyggnaden av Nybro Energi startade 2015 och har hittills gått planenligt. I skrivande stund är 15-20 maskiner grävmaskiner igång för att ansluta fiber på olika platser i kommunen. Utöver regeringsmålet kommer vi senast 2021 att kunna erbjuda fiberuppkoppling till 100 % av kommunens invånare, vilket kan anses som unikt för en landsbygdskommun. Hela utbyggnaden är planerad att genomföras utan ekonomiska tillskott av skattepengar från Nybro kommun.

När Alsterbro är klart så återstår endast Flerohopp av tätorterna i kommunen och det första landsbygdsområdet kopplades upp under hösten 2018.