Nu klipper vi ledningarna i Luvehult

NU ÄR DET KLIPPT! Idag klippte vi en del av den luftburna ledningen i Luvehult utanför Bäckebo. I denna etapp har vi grävt ner ca. 2 km ledning för att stärka nätet och minska antalet avbrott i området. Totalt investerar vi 5 miljoner kronor i elnätet i Bäckeboområdet bara i år. Nästa år är planen att gräva ned ytterligare 4,7 km elledning. Då på sträckan Luvehult – Stenbrohult.