Kokningsrekommendation av dricksvatten Alsjöholm

Boende i Alsjöholm uppmanas att koka det kommunala dricksvattnet som ska användas till mat och dryck. Tillfälliga vattentankar kommer att placeras ut vid skolan, vid Sidovägen 3 samt vid vattenverket.

Enligt Nybro Energi som ansvarar för vattenförsörjningen i Nybro kommun har vattenkvalitén i Alsjöholm försämrats i samband med ett planerat ledningsarbete.

–       Vi har upptäckt förhöjda värden av mikroorganismer som kan påverka kvaliteten på dricksvattnet. Vi uppmanar att koka dricksvatten som en försiktighetsåtgärd säger Johan Johannesson, chef för VA vid Nybro Energi.

Nybro Energi tar prover på vattenkvalitén regelbundet för att följa utvecklingen. Uppmaningen att koka dricksvatten gäller tills vidare.