Justering i elnätstaxan 2018

Från och med januari 2018 kommer elnätstaxan höjas med i snitt 6,5%. Den främsta orsaken till höjningen är att vi har fått mycket högre kostnader för det överliggande nätet som ägs av Eon. I år höjdes exempelvis den årliga kostnaden med 1,2 miljoner kronor och 2018 höjs avgiften med ytterligare 2,3 miljoner kronor.

Taxehöjningen innebär följande för våra kunder utifrån förbrukning:
• En lägenhet som förbrukar 2000 kWh/ år får en ökad kostnad med 9,60 kr/månad
• En villa med 16 A huvudsäkring som förbrukar 5000 kWh/år får en ökad kostnad med
20 kr/månad
• En villa med 20 A huvudsäkring som förbrukar 20 000 kWh/år får en ökad kostnad med
44 kr/månad

Här hittar du aktuella elnätspriser