Höjd Energiskatt 2017

Från och med 1 januari 2017 höjs energiskatten från 29,2 öre/kWh ex. moms till 29,5 öre/kWh ex, moms. Vissa kommuner i norra Sverige har reducerad energiskatt som ligger på 19,90 öre/kWh ex. moms.

Reducerad energiskatt för industriell tillverkning eller yrkesmässig växthusodling

Fr o m 1 januari 2017 inför Skatteverket även nya regler gällande energiskatt för el och tillverkande industri. Förändringen innebär att vi som elhandelsföretag kommer att debitera dig ordinarie energiskatt. Du får själv ansöka om den reduktion av skatt du är berättigad till och detta görs hos Skatteverket.

Tidigare ansökan om reducerad skatt som du meddelat elhandelsföretaget gäller inte som underlag längre.

Läs mer om den reducerade energiskatten på skatteverkets hemsida