Gällande bevattningsförbud

Under de senaste veckorna har produktionen av dricksvatten varit mycket hög men vi ser ändå ingen anledning till att gå ut med restriktioner. Däremot uppmanar vi alla att fortsätta med att vara sparsamma med kommunalt dricksvatten. Det är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om.

I Nybro kommun införs inte bevattningsförbud för kommunalt vatten i förebyggande syfte. Som det ser ut inför sommaren 2018 kommer det inte behövas men läget kan ändras om det uppstår störningar för produktion eller på ledningsnätet.  Grundvattennivåerna för det naturligt bildade grundvattnet har börjat återhämta sig från de låga nivåerna som uppmättes under 2016 men de är inte helt ikapp med normalläget. Nederbörd och grundvattenbildning under vinterhalvåret har ändå varit så gynnsam att vi bedömer att återhämtningen är tillräcklig. I områden för vattenuttag där Kalmar Vatten förstärker med konstgjord infiltration är nivåerna helt normala.

Vår vattenförsörjning är baserad på naturligt bildat grundvatten Det är många faktorer som styr vattenförsörjningen. Nybro Energi följer noga upp förutsättningarna för vattentillgången genom att mäta nivåer på grundvatten och ytvatten i vattenförsörjningssystemet i förhållande till efterfrågan. Möjligheterna att återskapa nytt vatten i systemet som helhet på kort och lång sikt är det som avgör.

Förenklat är bedömningsgrunderna för bevattningsförbud:

  • Total förbrukning och förbrukningstoppar vid t ex värmeböljor.
  • Grundvattennivåer i områden för vattenuttag, och hur snabbt nytt grundvatten bildas.
  • Oplanerade händelser som stora läckor och haverier eller andra driftstörningar.