Friskt vatten i Alsjöholm

Nu upphävs kokningsrekommendationen! I nära tre veckor har de boende i Alsjöholm fått koka sitt dricksvatten på grund av höga bakteriehalter i vattnet.

Nybro Energi som ansvarar för vattenförsörjningen i kommunen har arbetat utifrån en tydligt definierad plan för att komma tillrätta med problemet.

– De åtgärder vi satt in i ett tidigt skede har gett goda resultat även om det tog längre tid än vi förväntade oss säger Johan Johannesson, VA-chef vid Nybro Energi.

Nybro Energi tar regelbundet vattenprover för att säkra kvalitén. Under den närmaste tiden framåt kommer man ha en utökad kontroll för att säkerställa vattenkvalitén i Alsjöholm.

Läs mer om driftstörningen i Alsjöholm:
https://nybroenergi.se/driftinformation/kokningsrekommendation-av-dricksvatten-alsjoholm/

För mer information kontakta:
Johan Johannesson, Va-chef
0481-453 39
johan.johannesson@nybroenergi.se