Fiber i hela Nybro kommun

På fredagen 6/9 stod det klart att Nybro Energi skriver avtal med MOFF, Madesjö Oskar Fiberförening,  om övertagande av fiberprojektet i området. Avtalet innebär att Nybro Energi från och med nu övertar ansvaret för fiberutbyggnaden.

Genom detta avtal har Nybro Energi via Länsstyrelsen i Kalmar län beviljats projektstöd genom landsbygdsprogrammet 2014-2020, och kan således erbjuda utbyggnad till samtliga invånare på landsbygden i Nybro kommun.

Nybro Energi har sedan 2015 varit engagerad i utbyggnad av fibernät på landsbygden i Nybro kommun. Energibolaget har genom uppdrag av Nybro kommun en ambition att alla kommuninvånare skall kunna erbjudas fiberanslutningar. För att förverkliga detta uppdrag har Nybro Energi tidigare sökt och fått projektstöd beviljat för att anlägga fibernät i fyra andra projektområden i kommunen. Genom detta arbete har Nybro Energi skaffat sig god kunskap om både anläggning, utbyggnad, drift och administration.

Håkan Dahlgren, VD vid Nybro Energi ser mycket positivt på att avtalet nu är klart och att arbetet med att koppla upp fiberanslutningar kan återupptas i Madesjö och Oskars församlingar.

– Många kunder har väntat länge på sina uppkopplingar och vi är glada att vi hittat en lösning som kan hjälpa fiberföreningens kunder att få sin anslutning till fiber säger Håkan Dahlgren.

Den som vill följa arbetet med fiberutbyggnaden i MOFF kan göra det via projektsidan:  https://nybroenergi.se/fibernat/fibernat-landsbygd/fiberprojekt-madesjo-oskar/

För mer information kontakta Håkan Dahlgren 0481 45167, hakan.dahlgren@nybroenergi.se