2018 flyttas energiskatten

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan nu betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Du som har elhandel och elnät samlat hos oss på Nybro Energi kommer inte märka någon skillnad alls. Du som har valt en annan elhandelsleverantör kommer märka att totalbeloppet på fakturan från oss på Nybro Energi blir betydligt högre. Fakturan från ditt elhandelsföretag kommer dock att minska med lika mycket.

Här hittar du en förklaring kring elprisets olika delar
kundens-elkostnader_a4_nov2017 – PDF (944 KB)