100-åring framtidssäkrar fastigheten

Helt nyligen fyllde Helge Olsson 100 år. Det firar han bland annat med att ansluta sin fastighet i Blåsås till det kommunala fibernätet. Snart stundar uppkopplade tider då Helge kan nyttja fiberns alla möjligheter.

Nybro Energis VD Håkan Dahlgren var på plats för att gratulera jubilaren. Vid mötet konstaterades att två 100-åringar gör affärer med varandra då Nybro Energi också firar 100 år som energibolag. En ganska ovanlig situation för båda parter.

– Jag har sett mycket av teknikens- och samhällets utveckling genom åren och ser att fiber är viktigt för att kommande generationer ska kunna bo och verka här, säger Helge Olsson.

Just nu pågår grävning och installation av fiber på flera platser i kommunen. Utbyggnaden av fibernätet är ett politiskt beslut som säger att alla i Nybro kommun ska ha möjlighet till en stabil internetuppkoppling. I skrivande stund har Nybro Energi anslutit cirka 1 000 hushåll och verksamheter i kommunen. Den som vill göra som Helge och ansluta sig är välkommen att kontakta Nybro Energi.


Håkan Dahlgren och jubilaren Helge Olsson