Vi startar ett nyhetsbrev

Vi startar ett nyhetsbrev

Efter önskemål från våra kunder samlar vi ihop lite information om vad som händer i vår verksamhet, vi hoppas kunna skicka nyhetsbrev varannan månad. Trevlig läsning!

Vår livsviktiga verksamhet
Att se till att invånarna har vatten och värme – det är livsviktigt. Men vi täcker också in andra nödvändiga funktioner för att samhället ska fungera. Mycket är sådant som tas för givet och märks först om det inte fungerar. Som till exempel elleveranser eller bredband.

En del av vårt uppdrag är att bidra till att kommunen kan växa och utvecklas, och vårt mål är att göra det möjligt att bo och verka i hela kommunen. Dessutom till priser som på alla områden är lägre än genomsnittet i hela landet. Jämfört med många andra kommuner så har vi tagit ett ovanligt stort ansvar för fiberutbyggnaden. Det är en satsning som kostar cirka 200 miljoner kronor, men som ger en enorm samhällsnytta tillbaka. Digitaliseringen går i rasande fart och det känns bra att vi snart har fullföljt fiberutbyggnaden.

Att arbeta hållbart och skapa förutsättningar för de generationer som kommer efter oss är viktigt. Klimatfrågan och elbehovet framförallt vintertid är viktiga frågor att lösa, här spelar vår fjärrvärmeverksamhet en viktig uppgift. Vår verksamhet gör utsläpp till luft och vatten och det är viktigt för oss att vi inte skadar vår miljö. Ett steg på vägen är att vi nu undersöker om det finns läkemedelsrester i avloppsvattnet i reningsverket Överstatorp. Studier visar att läkemedelsrester ökar i avloppsvatten i övriga landet. Den kartläggning som nu görs får visa vägen till hur vi ska arbeta med frågan i framtiden.

Trots att vi är en förhållandevis liten organisation med 63 medarbetare får vi mycket gjort och ligger långt framme inom alla områden där vi är verksamma. Vi har kunniga och engagerade medarbetare som ständigt strävar efter att förbättra verksamheten.

Håkan Dahlgren, vd Nybro Energi

Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!