Vi bygger ett batterienergilagringssystem!

Vi bygger ett batterienergilagringssystem!

Nybro Energi ger förutsättningar för utbyggnad av förnybar elproduktion! Bygger ett batterisystem.

I ett elsystem måste det alltid vara balans mellan vad som produceras och vad som konsumeras. Sker inte detta blir det för dålig kvalitet på elen vilket skadar elektrisk utrustning och kan leda till att hela elsystemet kollapsar.

Historiskt sett balanseras elnätet i Sverige med vattenkraft, man ökar och minskar effekten allt eftersom behovet ändras. Nu i och med stor utbyggnad av förnybar produktion som ej går att planera som sol- och vindkraft räcker inte vattenkraften till för att stabilisera nätet. Elsystemet behöver snabbare reglermöjligheter och det är här batterier kommer in. På bara några få sekunder kan batterier börja laddas ur för att stärka upp nätet när tex ett molnområde drar in över solcellerna eller när vinden hastigt mojnar för vindkraften. Batteriet är sedan i drift ett antal minuter till dess att tex vattenkraften har tagit över produktionen.

Genom att investera i ett batterienergilagringssystem möjliggör vi för fortsatt utbyggnad av förnybar produktion.

Teknisk fakta,

Fasta batterier byggda på Lilon-teknik med total kapacitet på 5MW/5MWh. Leverantör är Alfen.