Varning för fula säljknep

Nu försöker oseriösa elsäljare lura kunderna att ingå dyra elavtal med långa bindningstider.

Nu varnar både Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå för oseriös telefonförsäljning av elavtal. Det handlar om fula säljknep där kunden luras att svara på ett sms, som felaktigt bekräftar att ett avtal ingåtts. I Nybro händer det regelbundet att oseriösa säljare kontaktar våra kunder, och vi uppmanar alla att vara uppmärksamma!

Konsumenternas Energimarknadsbyrå skriver på sin hemsida att fler kunder än någonsin kontaktar dem med klagomål om telefonförsäljning. Många känner sig lurade och klagomålen är så pass allvarliga att Energimarknadsbyrån ser sig tvungna att ge rådet att direkt avsluta samtal med telefonförsäljare om man inte vill teckna elavtal. Nybro Energi arbetar med certifieringen Schysst elhandel som tydligt ska visa att vi använder seriösa säljmetoder.

Råd till dig som blir uppringd

  • Ifrågasätt påståenden om samarbete med din nuvarande elhandlare eller elnätsföretag.
  • Svara inte på sms.
  • Avsluta samtalet direkt.
  • Kontrollera Energimarknadsbyråns klagomålslista för att se om aktuellt bolag finns där.

För den kund som känner sig lurad är det viktigt att veta att Konsumentverket konstaterat att ett elavtal som ingåtts på detta sätt – där konsumenten vilseleds och övertalas att svara ja på ett sms – anses vara ett ogiltigt avtal. Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan ge vägledning till den som upplever sig lurad in i ett elavtal.

Länkar

Klagoguide

Vägledning för dig som lurats in i ett elavtal genom att svara på ett sms

Vägledning för dig som har företag och som ingått elavtal efter falska påståenden vid telefonförsäljning

SMS utskick

Vi har även fått information om att SMS skickats ut där mottagaren uppmuntras till att svara på meddelandet för att gå vidare med en registrering eller avregistrering. Denna typ av SMS är ingenting som Nybro Energi skickar ut och vi ber er att ej svara på detta.