Underhållstekniker kraftvärme

Vill du vara med att förhindra att över 40 tusen ton koldioxid årligen släpps ut i atmosfären?

Vill du ha ett samhällsviktigt arbete där du medverkar till energiåtervinning av regionens restavfall och förser tusentals människor med el och fjärrvärme? Nybro Energi, ett av branschens mest klimatsmarta bolag, behöver nu förstärka underhållsorganisationen till sina kraftvärmeverk.

Läs mer och sök tjänsten!

Nybro Energi » Underhållstekniker kraftvärme | Arbeta hos oss