Tydligare bild av elpriskompensationen

Nu har vi fått svar på hur regeringens förslag om elpriskompensation ska fungera.

Regeringen har presenterat ytterligare detaljer om hur kompensationen kommer att gå till, vilka som får ta del av den samt hur mycket varje kund är berättigad till. Nybro Energi kommer att återkomma till kunderna om när och hur stödet når dem. Månaderna som omfattas av kompensationen är december 2021, januari 2022 och februari 2022. Stödet kommer kunderna tillgodo tidigast i mars. Detta är vad vi vet i dagsläget:

· Kompensationen till kunderna kommer att ske automatiskt från kundens elnätsbolag.

· Som kund behöver man alltså inte ansöka om kompensation.

· Det är elnätsbolagen som bestämmer hur pengarna förmedlas till hushållen.

· Modellen för kompensation som är utformad som en trappa där det lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 300 kr för tre månader.

· Det högsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå från 2 000 kWh per månad och uppåt där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Hos regeringen finns ytterligare frågor och svar om elpriskompensationen.