Trygghetslarm via fiber

Trygghetslarm via fiber

Just nu pågår ett förstudiearbete mellan omsorgsförvaltningen i Nybro kommun och Nybro Energi där man testar anslutning av trygghetslarm via fiber.

Trygghetslarm är till för att kalla på hjälp i akuta situationer. Larmet går till en larmcentral som är bemannad dygnet runt med personal som har erfarenhet från sjukvård, hemtjänst och äldreomsorg. De allra flesta trygghetslarm för äldre ansluts via mobilnät, trots att det är osäkrare än fast bredband.

De mobila näten kan vara svajiga, vilket ger en osäkerhet i kommunikationen. Är det hög belastning på det mobila nätet kommer man inte fram. Fibernäten är säkrare, stabilare och snabbare.

– Nu gör vi pilottest tillsammans med Nybro kommun och omsorgsverksamheten med trygghetslarm. Det är verkligen roligt att få arbeta med den här typen av projekt där vi har förutsättningar för att vidare digitalisera vår landsbygd vilket på sikt är en vinst för våra äldre och på sikt förhoppningsvis även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv säger Susanna Persson, stadsnätschef vid Nybro Energi.

Bredband innebär att man kan överföra olika typer av information med ljusets hastighet/kapacitet. Överföring via fiber är nästan helt obegränsad, det är den tekniska utrustningen i ändarna som är avgörande.

– Projektet med att bygga fibernät i Nybro kommun har kommit långt. Syftet är att skapa förutsättningar för människor att verka och bo på landsbygden även när man har ett vård- och omsorgsbehov. Vi har en del arbete kvar med att installera våra kunder på landsbygden. Men vi arbetar också med hur vi kan hitta fler användningsområden för fibern säger Susanna Persson.