Trygg energileverans mellan Hagnebo och Södra Bondetorp

Trygg energileverans mellan Hagnebo och Södra Bondetorp

Elnätet i Nybro kommun underhålls och förnyas ständigt för att hålla hög säkerhet och god kvalitet.

Under våren och sommaren 2021 har man grävt ner den tidigare luftburna elnätskabeln mellan Hagnebo och Södra Bondetorp.

– Det innebär att elleveranserna till området är framtidsäkrade och inte känsliga för väder och vind, säger Magnus Jonsson, elnätschef.

För att arbeta smart har man samtidigt lagt ner fiberkablar och det arbetas under hösten med att ansluta 19 hushåll till fiber. Dessutom uppdateras gatubelysningen i området så det blir en trygg leverans av el, fiber och gatljus.