Schysst elhandel

Schysst elhandel

Under våren/sommaren 2021 kommer Nybro Energi att certifiera sig som en schysst elhandlare.

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag.

Genom att elhandelsföretagen certifierar sina säljaktiviteter ska det bidra till att fler kunder kan lita på sina elhandelsföretag. För kunden ska det vara tydligt vad de köper och vad avtalet innebär.

Jämförelsesajterna Elskling och Compricer kommer inom kort att börja med en egen utsökning där man enkelt kan urskilja schyssta elhandelsföretag. Certifieringen ändrar inte vårt sätt att arbeta men den blir ett verktyg för att visa hur vi arbetar.

Arbetet beräknas ta tre till fyra månader och vi räknar med att vara certifierade efter sommaren.