Regeringen föreslår elpriskompensation

I dag meddelade regeringen att de kommer avsätta drygt sex miljarder kronor som elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.

Elpriskompensationen gäller för privatpersoner och berör de tre månaderna december, januari och februari. Kunderna kompenseras retroaktivt beroende på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad. Den högsta ersättningsnivån är för hushåll som använder över 2 000 kWh per månad. Till dem utgår en ersättning om högst 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Kompensationen berör över 1,8 miljoner hushåll och gäller hela Sverige. Regeringen meddelar också att pengarna betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att kunderna behöver ansöka om det.

Läs hela pressmeddelandet här:

https://regeringen.se/pressmeddelanden/2022/01/sex-miljarder-i-elpriskompensation-till-hushallen/