Nytt Solkoncept

Nybro Energi erbjuder nu ett nytt solkoncept för att satsa på långsiktig solenergiförsörjning.

Konceptet riktar sig till företag och går ut på att vi monterar, äger och underhåller solcellsanläggningen på din fastighet och där du sedan köper elen i ett långsiktigt elhandelsavtal och kan använda elen i din produktion.

Genom denna lösning kan ditt företag bidra till omställningen till mer förnybar energi och därigenom begränsa klimatförändringen. En annan fördel utöver miljöaspekten är att du som företagare slipper betala energiskatt och nätavgift för den el som används från solcellsproduktionen som monteras på din fastighet. Mer information om vårt solkoncept