Nytt affärskoncept

Industrifastigheter kan nu leasa solcellsanläggning genom Nybro Energi. CTT Bribo är första kunden med det nya upplägget.

Nu står det klart att Nybro Energi öppnar ett nytt affärskoncept för elproduktion med solceller. Ett samarbete har utvecklats med industriföretaget CTT Bribo som har sin produktionsanläggning i Nybro.

Nu bygger man alltså en större solcellsanläggning på taket till CTT Bribos fastighet, där affärskonceptet bygger på att Nybro Energi äger och underhåller solcellsanläggningen som leasas av CTT Bribo under 20 år enligt avtalet.

Den stora fördelen för fastighetsägaren jämfört med att köpa in sig i en andelsägd solsanläggning utanför sin fastighet, är att de slipper betala energiskatt och nätavgift för den el som används från solcellsproduktionen på taket.

– Det finns ett ganska stort intresse för sådana här lösningar. Vi har fått intresseförfrågningar från flera andra företag, säger Håkan Dahlgren, vd för Nybro Energi.

Solenergi är dock inte ett alldeles nytt område för Nybro Energi; idag hanterar Nybro Energi den överskottsel som uppstår vid solcellsanläggningarna på Lintex, Freezing Food och Börjes Logistik för försäljning på elmarknaden. Skillnaden i affärskoncept är att där äger företagen själva sina solcellsanläggningar.