Nybro Energi uppmärksammas för integrationsarbete

Under de senaste åren har Nybro Energi arbetat aktivt med att ta emot språkpraktikanter och två personer har senare erbjudits anställning i verksamheten.

Nyligen uppmärksammades detta genom att försäljningschefen Kristoffer Blomberg fick en utmärkelse av Nybro kommun genom ”Hedersomnämnande för likabehandling”.

Håkan Dahlgren, VD hos Nybro Energi är glad över utmärkelsen.

– Vi arbetar hela tiden med att främja jämställdhet och mångfald inom verksamheten. Vi har varit en traditionell och teknisk bransch med många män. Vår personalstyrka behöver spegla hela samhället. Det berikar oss med personal som kommer från andra platser säger Håkan.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Med ett stort engagemang har Kristoffer Blomberg tagit emot språkpraktikanter och anställt personer med syfte att utveckla svenska språket mot bakgrund av sina administrativa arbeten/utbildningar.

Kristoffer har en tydlig ambition av att utveckla verksamheten på Nybro Energi genom mångfald samtidigt som individer får chans att utveckla sin yrkessvenska på hög nivå. Verksamheten har tagit emot och sett till att alla känt sig hemma på ett föredömligt sätt.

Det finns många goda exempel på detta i våra organisationer men 2022 vill jag uppmärksamma Kristoffer Blomberg som har ett driv utöver det vanliga för att ge individer en bra start i vår kommun samtidigt som de får nyttja och vidga sin kompetens.”

Nybro kommuns Likabehandlingspris samt Hedersomnämnande för likabehandling är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i Nybro kommun. De kriterier som ska beaktas och exempel på insatser som kan premieras är följande:

– Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.

– Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.

– Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.

– Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.

– Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.

– Aktivt verkat för ökad mångfald.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om pristagare, motivering och prissumma. KSAU fattade följande beslut (Dnr KS 2022-24)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att inte dela ut något Likabehandlingspris 2022 med anledning av att motiveringar faller utanför ramen för vad som kan belönas med Likabehandlingspris,

att tilldela Kristoffer Blomberg Hedersomnämnande för likabehandling för år 2022 samt

att en summa om 10 procent av prisbasbeloppet avsätts för fortbildning eller annan aktivitet inom likabehandlingsområdet.