Nödvändiga förändringar för vatten och avlopp

Nödvändiga förändringar för vatten och avlopp

Just nu pågår ett förändringsarbete inom vatten- och avlopp på Grönadalsgatan i Nybro tätort. Inom de närmaste åren kommer hela bostadsområdet Myrdalen att beröras av arbetet.

Fastigheterna finns i ett område som till stor del är byggt under 1960- och 70-talet. Området har sedan dess inte genomgått några stora förändringar och är nu i behov av förnyelse.

Detta betyder att vatten- och avlopp behöver byta ut befintliga ledningar samt ersätta dem med separata ledningar för spillvatten och dagvatten. Separerade ledningar för spill- och dagvatten minskar miljöpåverkan och förebygger källaröversvämningar. Vi kommer först att göra en inventering av hur vatten- och avloppsnätet är kopplat i det kommunala ledningsnätet och även samtliga privatfastigheter.

– De fastighetsägare som berörs av arbetet kommer att bli kontaktade och få information av oss om någon åtgärd behöver göras säger Johan Johannesson, VA-chef hos Nybro Energi.

Arbetet som pågår behöver göras för att ledningsnätet ska kunna hantera större regnmängder och de klimatförändringar som framtiden kan bära med sig.