Motverkar oseriös elhandel

Det finns tyvärr ett antal oseriösa elhandlare som systematiskt använder sig av oschyssta säljmetoder, vilket ställer till det för kunderna. Det är ett växande problem och det finns saker man som kund behöver vara extra vaksam på innan man ingår avtal.

De allra flesta elhandlare i Sverige är seriösa företag som värnar om sina kunder. Men det finns ett fåtal aktörer som ställer till problem för både kunder och övriga företag på marknaden. På senaste tiden har dessa aktörer dessutom börjat rikta in sig på mindre företag, eftersom de har ett mycket sämre skyddsnät än vad konsumenter har.

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige, och dess medlemmar har under många år arbetat för att kvalitetssäkra säljprocesser och avtal, vilket resulterat i certifieringen Schysst elhandel som ska trygga kundens elinköp.

– Nybro Energi har påbörjat certifieringen enligt ”Schysst elhandel” och förbinder sig till 18 kundlöften som gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder, säger Kristoffer Blomberg, försäljningschef. I dagsläget finns 28 andra certifierade företag som har omkring hälften av landets elhandelskunder.

Råd till elhandelskunden innan man tecknar avtal:

Stirra dig inte blind på priset

Det är viktigt att leta efter eventuella dolda kostnader så du får koll på totalpriset. Var vaksam på formuleringar som ”el till inköpspris”. En del av företagen som toppar listor med lägst pris, toppar också Svensk Handels varningslista och Konsumenternas Energimarknadsbyrå som listar företag med flest klagomål.

Kolla upp avtalets bindningstid och uppsägningstid

Du bör inte binda upp dig för en längre period än du anser rimligt. Kolla också den så kallade brytkostnaden – det vill säga vad det kostar dig om du vill avsluta avtalet i förtid.

Glöm inte att klargöra hur lång uppsägningstid ditt avtal har.

Vid telefonförsäljning

Var försiktig med att säga JA vid telefonförsäljning, begär istället ett skriftligt avtal att underteckna. Be att få tydligt specificerat vad som gäller kring avtalslängd, bindningstid och uppsägningstid.

Undersök vad som gäller om du undertecknar en fullmakt, det vill säga – du låter en tredje part inhämta information och eventuellt teckna elavtal i ditt namn. Det rimliga är att fullmakten räcker för ett avtalsbyte och att det tydligt framgår vad fullmakten ska användas till.
Är du missnöjd med ditt avtal eller med ditt elhandelsföretag? Du hittar mer info om dina rättigheter i Konsumenternas Energimarknadsbyrås Klagoguide.