HR-strateg

Rekryteringen är stängd. Som HR-strateg arbetar du som verksamhetsnära stöd till bolagets chefer. Uppdraget innebär att ge ett brett och kvalificerat konsultativt stöd i olika typer av HR frågor.

Det kan handla om arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö, samverkansfrågor, lönebildningsfrågor, organisations- och omställningsfrågor, fackliga förhandlingar och liknande. Hela beskrivningen och hur du ansöker till tjänsten.