Höga elpriser hösten 2021

Det höga priset svider för många kunder just nu. Ett villahushåll som använder cirka 10 000 kWh per år, får räkna med att septemberfakturan blir cirka 700–800 kronor högre än ett normalår.

De senaste veckorna har elpriset legat på rekordhöga nivåer. Det finns flera orsaker till det höga elpriset just nu. Extremt höga priser på framför allt gas driver upp elpriset i stora delar av Europa, och eftersom det exporteras och importeras el över gränserna smittar det av sig på de nordiska grannländerna.

Exempelvis har södra Norge i nuläget nästan lika högt elpris som södra Sverige även om Norges elproduktion till nästan 100 procent kommer från den billiga vattenkraften.

Det höga priset svider för många kunder just nu. Ett villahushåll som använder cirka 10 000 kWh per år, får räkna med att septemberfakturan blir cirka 700–800 kronor högre än ett normalår.

– För lägenhetskunden är den ökade kostnaden mer måttlig, kanske en hundralapp, enligt Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi.

Elpriset bestäms av många olika faktorer. Just nu finns mindre vatten än vanligt i kraftdammarna, och det blåser relativt lite för vindkraftsproduktionen.

Det som slutligen styr priset är det så kallade marginalpriset, den dyraste sist inkomna kraftkällan på elmarknaden sätter priset för all el.

Mindre kärnkraft i syd tillsammans med överföringsproblem mellan norra och södra Sverige spelar också roll.

– I Nybro kan vi bara bidra med lokalt producerad el som vi levererar till marknaden och våra kunder. Även om det gör liten skillnad i det stora hela så måste vi bidra på det sätt vi kan säger Håkan Dahlgren.

Priset på el, öre/kWh per elområde. Bild: Johan Hallnäs

Branschförbundet Energiföretagen har gjort en djupare analys av de höga elpriserna.