Fjärrvärmekunder bidrar till minskade utsläpp!

Fjärrvärmekunder bidrar till minskade utsläpp!

Nybro Energi bidrar tillsammans med sina kunder i stor omfattning till att minska de globala koldioxidutsläppen.

Fjärrvärmen i Nybro bidrog under ett år till att sänka klimatpåverkan motsvarade utsläppen från ca 3 stycken tur- och returresor med flyg till London för alla invånare i kommunen.

För att få koll på hur stor miljöfördel fjärrvärmen faktiskt är gjorde Nybro Energi en mätning genom ett så kallat klimatbokslut 2019. Där fick man svart på vitt om att kunderna som valt att värma hus och lokaler med fjärrvärme verkligen var lokala klimathjältar.

Tack vare företagets produktion av el, avfallsbehandling och metallåtervinning undviks alltså andra utsläpp. Resultatet är glädjande då det går helt i linje med verksamhetens hållbarhetsmål att tillhandahålla el och värme till Nybro med låg påverkan på miljön.

– Att våra kunder väljer produkter som fjärrvärme och lokalt producerad el gör att stora alternativa utsläpp undviks och att restavfall kommer till nytta och återvinns som energi. Det är mycket bättre för klimatet att återvinna energi ur avfall än som alternativet att lägga det på deponi säger Joakim Håkansson, fjärrvärmeansvarig.

Att det undviks så stora utsläpp beror på hur Nybro Energis verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande produkterna (el och värme) som produceras av Nybro Energis fjärrvärmeverksamhet kommer att efterfrågas av kunderna oavsett om Nybro Energis verksamhet finns eller inte. Man vet att alternativ produktion av dessa produkter kommer att ge upphov till en större klimatpåverkan.