Fiber till hela kommunen

Fiber till hela kommunen

Att ha tillgång till en trygg Internetuppkoppling är idag en förutsättning för att kunna leva och verka både i städer likväl som landsbygd.

Nybro kommun insåg värdet med att tillgängliggöra tillgång till bredband i sin kommun, och 2014 togs i kommunfullmäktige beslut att hela Nybro kommun skulle få möjlighet till uppkoppling via fiber. Nybro Energi fick uppdraget att göra detta till verklighet.

Sagt blev gjort och Nybro Energi ansökte och blev beviljade nationella stödmedel för fiberutbyggnation på landsbygden. Stödmedlen innebar att man kunde erbjuda ett lågt och enhetligt pris till samtliga kunder som vill ansluta sig.

Fiberutbyggnationen är uppdelad i etapper och områden som baseras på när stödmedel beviljades. Nybro Energi bygger fiber enligt branschstandard ”Robust Fiber” och besiktigar områden allteftersom de blir klara för att se till att standarder uppfylls.

Nybro Energi tillhandahåller via en kommunikationsoperatör en öppen plattform där kunden själv kan välja mellan olika bredbandsleverantörer och hastigheter samt tv och telefoni paket. Vilket gör utbudet mer kundanpassat.

Idag är Nybro Energi fortfarande i full utbyggnadsfas och områden kvarstår ännu.

När Nybro Energi började arbetet var det planerat för att ansluta 1300 då avtalade kunder, idag har redan 2500 kunder möjlighet att ansluta sig till fiber, och då finns det områden som kvarstår. Detta har inneburit att utbyggnadstiden har förlängts och en del avtalade kunder har fått vänta länge för att få sin fiber installerad. Det har även varit långa fördröjningar på en del tillståndsansökningar till myndigheter där handläggningstiden tagit långt över förväntad tid.

– Det är roligt att se att många fler önskar uppkoppling än vad vi räknade med initialt, samtidigt är det såklart beklagligt när kunder som önskar anslutning och fått indikation på anslutningsdatum har fått vänta längre än vad vi hade planerat för.
Vi arbetar på för full maskin och vår förhoppning är att de kunder på landsbygden som har avtal med oss kommer kopplas upp under 2022, säger Susanna Persson, stadsnätschef.

Det går bra att följa hur arbetet fortskrider via https://nybroenergi.se/fibernat/utbyggnadsomraden/

Är du intresserad av att få fiber via Nybro Energi, är du välkommen att höra av dig!