Elpriskompensation

Elpriskompensation

Regeringen har fattat beslut om att kompensera privatpersoner för de extremt höga elpriser som varit under vintern 21/22.

Kompensationen berör över 1,8 miljoner hushåll och gäller hela Sverige.

Elpriskompensationen gäller för privata småhus, radhus och villor samt vissa lägenheter där förbrukningen har varit hög.

Elpriskompensationen berör de tre månaderna december, januari och februari. Kunderna kompenseras retroaktivt beroende på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad. Allt kommer att ske automatiskt vilket innebär att kunderna inte behöver ansöka om att få kompensationen.

– För privatkunderna i Nybros elnät innebär det att man kommer att få kompensationen tillgodo. Det vill säga att vi räknar av ersättningen på kundens elnätsfakturor säger Håkan Dahlgren, VD hos Nybro Energi.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad. Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad.