Elpriskompensation

På torsdag 7 juli skickas energifakturorna för juni månad. Det innebär att samtliga privatkunder som är berättigade kompensation även för mars månad får sin individuella elpriskompensation tillgodo.

Om kompensationen är större än månadsfakturan följer överskottet med till nästa månad, tills kompensationen är avräknad.

Observera att du som kund inte behöver göra något för att få elpriskompensationen. Vi som elnätsbolag ser till att du får den tillgodo. (Varning för bluffsamtal som erbjuder hjälp att få kompensationen utbetald).

Hur kommer det här att fungera?

Kompensation kommer att ske automatisk genom kreditering av fakturan med motsvarande belopp som elpriskompensationen innebär för varje enskild kund. Om summan för kompensationen överstiger månadens totala fakturabelopp kommer resterande kompensation att flyttas vidare till nästkommande faktura.

Detta innebär elpriskompensationen

Regeringen har fattat beslut om att kompensera privatpersoner för de höga elpriser som var även i mars 2022. Kompensationen berör ca. 3 200 stycken av Nybro Elnäts kunder

Elpriskompensationen gäller för privata småhus, radhus och villor samt vissa lägenheter där förbrukningen har varit hög.

Kunderna kompenseras retroaktivt beroende på hur stor elförbrukning hushållet hade i mars månad. Allt kommer att ske automatiskt vilket innebär att ni som kund inte behöver ansöka om att få kompensationen.

Ersättningsmodellen är även denna gång utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 400 kWh där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad. Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad där kunden kommer att få 1 000 kr tillgodo.

Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till oss!