Elpriskompensation

På torsdag 7 april skickas energifakturorna för mars månad. Det innebär att samtliga privatkunder som har månadsfakturering och som är berättigad kompensation får sin individuella elpriskompensation för december, januari och februari tillgodo på månadens faktura.

Om kompensationen är större än månadsfakturan följer överskottet med till nästa månad, tills kompensationen är avräknad.

Observera att du som kund inte behöver göra något för att få elpriskompensationen, vi som elnätsbolag ser till att du får den tillgodo. (Varning för bluffsamtal som erbjuder hjälp att få kompensationen utbetald).

Hur kommer det här att fungera?

Kompensation kommer att ske automatisk genom kreditering av fakturan med motsvarande belopp som elpriskompensationen innebär för varje enskild kund. Om summan för kompensationen överstiger månadens totala fakturabelopp kommer resterande kompensation att flyttas vidare till nästkommande faktura.

De kunder som har kvartalsdebitering i efterskott kommer att få elpriskompensation för december månad på kommande faktura. Kompensation för januari och februari regleras vid nästa kvartalsdebitering som infaller i juli månad.

Elpriskompensationen som gäller mars månad kommer att regleras längre fram.

Om du flyttat

Du som har flyttat under perioden december 2021 till februari 2022, och således har rätt till del av stödet, kommer att bli krediterad med en utbetalning om inget pågående avtal finns att reglera elpriskompensationen mot.

Detta innebär elpriskompensationen

Regeringen har fattat beslut om att kompensera privatpersoner för de extremt höga elpriser som varit under vintern 21/22. Kompensationen berör över 1,8 miljoner hushåll och gäller hela Sverige.

Elpriskompensationen gäller för privata småhus, radhus och villor samt vissa lägenheter där förbrukningen har varit hög.

Elpriskompensationen berör i första stödperioden de tre månaderna december, januari och februari. Kunderna kompenseras retroaktivt beroende på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad. Allt kommer att ske automatiskt vilket innebär att kunderna inte behöver ansöka om att få kompensationen.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad. Det högsta trappsteget ligger på över 2 000 kWh per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad.

Förslag till förlängning

Rysslands invasion av Ukraina driver ytterligare upp priserna på gas och i förlängningen svenska elpriser i södra och mellersta Sverige till fortsatt höga nivåer.

Regeringen föreslår därför för mars månad en modifierad förlängd elpriskompensation. Förlängningen kommer att gälla för elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige där priserna ökat mest.

Mer information om detta kommer när vi vet mer!