Stöd till elanvändare

Elprisstödet tillkännagavs i oktober 2022. Försäkringskassan kommer betala ut kontantstödet till elkunder. Läs mer om stödet för de höga elpriserna nedan.

Svenska Kraftnät (SvK) lade i oktober fram ett förslag på hur ett stöd till elanvändare i södra Sverige kan utformas. Det förslaget har nu fått grönt ljus av Energimarknadsinspektionen.
Elprisstödet går till alla kunder i elområde SE3 och SE4 som har ett elnätsabonnemang. Ersättningen utgår för perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. För SE3 är stödet 50 öre/kWh och för SE4 är stödet 79 öre/kWh. Ingen ersättning går till elområde SE1 och SE2.

Stödet kommer betalas ut automatiskt via Försäkringskassan. Det vill säga att du inte behöver ansöka om stödet om du förbrukat mindre än 3 miljoner kilowattimmar.

Har din förbrukning överstigit 3 miljoner kWh kan du ansöka om stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. Då behöver du visa att dina faktiska kostnader överstigit referenspriset.

Regeringens mål är att stödet ska betalas ut i början av 2023.

Så räknar du ut ditt stöd:
SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE3: 0,50 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

För att se sin förbrukning under perioden kan man smidigt logga in på Mina sidor med mobilt bank id eller kod.

Läs mer:
Energimarknadsinspektionen: https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-11-17-ei-godkanner-svenska-kraftnats-ansokan-gallande-elstod-med-ett-tillagg-om-hur-mycket-man-kan-fa-utan-att-visa-kostnader

Svenska kraftnät: https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/

Försäkringskassan : https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod