Elnätsmontör och Beredare

Nybro Elnät distribuerar el inom en femkilometersradie kring Nybro tätort, och även i Alsterbro-området som är beläget i kommunens norra del, samt ett mindre område beläget i Kalmar kommun.

Totalt har vi ungefär 8 400 elnätskunder.

Just nu söker vi en elnätsmontör och en beredare, läs beskrivning av tjänsterna.