Drifttekniker kraftvärmeverk

Vill du ha ett samhällsviktigt arbete där du energiåtervinner stora delar av regionens restavfall och förser tusentals människor med el och fjärrvärme?

Vill du vara med att förhindra att över 40 tusen ton koldioxid årligen släpps ut i atmosfären? Vi behöver nu förstärka driftorganisationen på vårt kraftvärmeverk.

Nybro Energi » Drifttekniker kraftvärme | Arbeta hos oss