Angående elpriser och elområden

Med tanke på det rådande prisläget vill vi tipsa om en artikel från Energiföretagen som förklarar hur elpriset påverkas.

I drygt tio år har vi haft fyra elområden i Sverige som vid olika tillfällen kan ha sitt eget elpris. Det senaste halvåret har vi kunnat se stora skillnader i priser inom Sverige och en prisökning på fossila bränslen världen över som också kan kopplas till kriget i Ukraina. Sverige påverkas av omvärldens prisökningar i och med att vi hänger ihop med andra länders elområden. Energiföretagen förklarar hur det fungerar i denna artikel från 31 augusti 2022:

Energiföretagen förklarar: Elområden och elpriset – Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)