VA-arbete Nybro tätort – Skånegatan

VA-arbete Skånegatan

Under vecka 38 till och med vecka 48 kommer Nybro Energi med hjälp av Kanonaden AB att renovera vatten och avloppsledningar på Skånegatan i Nybro tätort. Nybro Energi förnyar ledningsnätet för att säkerställa dess funktion för lång tid framöver.

För boende i området kan arbetet komma att innebära vissa störningar i framkomligheten för fordonstrafik. Berörd sträcka kommer att vara Skånegatan, delen mellan korningen Smålandsgatan/Skånegatan samt korsningen Villagatan/Smålandsgatan.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på Nybro Energi. 

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst