VA-arbete Resebovägen/Högalundsvägen

Under vecka 45 till 52 kan vägen vara svårframkomlig vissa perioder eftersom ett underhållsarbete behöver göras. Detta görs för att framtidssäkra försörjning av dricks- och spillvatten. Vi kommer att färdigställa samt driftsätta ledningsnät, och samtidigt förlägga ledningar och ventiler fram till respektive fastighet och därigenom förbereda nya kunders anslutning till det kommunala nätet för dricks- och spillvatten.

Nybro Kommun kommer att utföra arbetet på uppdrag av Nybro Energi.

Arbetet påbörjas vecka 45 och beräknas vara färdigt vecka 52.

Vi hoppas att arbetet inte ska vålla några besvär för dig. Har du frågor som rör arbetet är du välkommen att kontakta oss på Nybro Energi 0481-451 76.

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst