VA-arbete Alsjöholm – Sidovägen/Teodors väg/Alsjövägen.

VA-arbete Sidovägen/Teodors väg/Alsjövägen

Under vecka 37 till och med vecka 51 kommer Nybro Energi med hjälp av Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (AKEA) att renovera vatten & avloppsledningar på Sidovägen, Teoders Väg samt del av Alsjövägen i Alsjöholm. Nybro Energi förnyar ledningsnätet för att säkerställa dess funktion för lång tid framöver.

Arbetet kommer för dig som boende i området att innebära vissa störningar i framkomligheten för fordonstrafik. För boende på Sidovägen och Teodors väg kommer tillfälliga utfartsvägar att anordnas i nordöstra delen av Sidovägen samt i söder på teodors väg.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på Nybro Energi.

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst