Spolning av spill- och dagvattennätet – Nybro tätort.

På uppdrag av Nybro Energi kommer företaget Molins att utföra underhållsspolning av spill- och dagvattennätet. Spolning är en del av den kontinuerliga underhållsprocessen som krävs för att bibehålla kapaciteten i ledningsnätet samt minimera risken för källaröversvämningar. Arbetet är en del i Nybro Energi strategiska underhållsplan och  kommer utföras i nio etapper under en sex års period.

Arbetet kommer utföras under ca 12 veckor med start under början av september

Vid spolning i centrum kommer arbetet förläggas mellan 07:00-10:00 för att minimera störningen av centrumhandeln.

Berörda fastigheter för etapp 1

I samband med och efter spolning kan fastighetsägare uppleva avloppslukt vid vattenlåsen. Problemet kan uppkomma vid spolning och avhjälps genom att spola i kranar för att åter fylla vattenlåsen med vatten. Tänk även på golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns en brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fyll på dessa med vatten.

 

Vi hoppas att arbetet inte ska vålla er något besvär. Om du har några frågor är du välkommen att antingen kontakta oss

Nybro Energi Kundtjänst

0481-451 76

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst