Avstängning av riksväg 125

Nybro Energi samförlägger grävning av fiber samt vatten och avlopp utmed riksväg 125 (Knivingaryd – Bäckebo). Riksväg 125 kommer under perioden 17–21 december att vara avstängd i Knivingaryd. Räddningstjänst samt hemtjänst är informerade om arbetet och boende i anslutning till arbetet kommer nå sina fastigheter.

Omledningsvägar är beslutade enligt följande:

Väg 574 via Hälleskalla till Nybro därefter väg 31 till Orrefors, därefter väg 1021/949 mot Fröseke. Därefter tar man väg 950/609 Via Krokshult (Pianovägen) fram till väg 125 strax söder om Alsterbro. Samma omledningsvägar om du kommer från andra hållet. Vägarna kommer att var utmärkta med orangea omledningspilar.

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst