Konsumenträttigheter

Vi vill självklart att du som kund ska vara trygg och nöjd med oss. Uppfyller vi inte dina förväntningar eller har du synpunkter på vår hantering? Då finns det flera olika tillvägagångssätt för dig att gå.

Kundtjänst

I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår kundtjänst, där du kan framföra dina synpunkter. Deras uppgift är att hjälpa dig med olika kundärenden. Du kan ta kontakt via telefon, e-post eller brev.

Gå till kundtjänst

Externa rådgivare och myndigheter

Om du inte är nöjd efter kontakten med vår kundtjänst kan du ta din fråga vidare till en extern part. Det finns ett antal myndigheter och instanser som utifrån konsumentlagstiftningen har till uppgift att hjälpa dig.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Detta är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri.

www.energimarknadsbyran.se

Energimarknadsinspektionen (EI)

El ser till att spelreglerna på marknaden följs genom att bedriva tillsyn över energimarknaden för el, naturgas och fjärrvärme. Hit kan du vända dig om du har frågor, klagomål eller vill göra en anmälan.

www.el.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

ARN:s uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. De är opartiska och kan inte ge råd till någon av parterna i tvisten. Tjänsten är kostnadsfri.

www.arn.se

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst

Felanmälan / Jourtelefon Vanliga frågor och svar - FAQ Flyttanmälan Energispartips » Konsumenträttigheter Registrera din e-postDriftinformation