Behöver vattnet renas extra, till exempel genom ett filter?

Det finns olika filteranläggningar för rening av dricksvatten på marknaden. Om du har kommunalt vatten finns det ingen anledning för ytterligare rening. Risken att det blir sämre ökar däremot betydligt. Man kan få bakterietillväxt i filter som kan ge hygieniska problem. Det finns även risk för att man får läckage av andra ämnen från filtret

Jag vill veta mer - Kontakt

Jag har en fråga/synpunkt till Kundtjänst

» Behöver vattnet renas extra, till exempel genom ett filter? När ska jag läsa av vattenmätaren? Hur kan jag bidra till ett renare vatten? Mitt vatten är missfärgat, vad beror det på? Vilken hårdhet har mitt kranvatten? Hur kan jag spara vatten?Driftinformation