Priser fjärrvärme företag

Fjärrvärmepriset är uppdelat i fyra delar; effekt, fast avgift, energiavgift samt flödesavgift.

Industrikund 0-200 kW

Effektavgift 436 kr/kW

Fast årsavgift 4000 kr

Energiavgift 320 kr/Mwh

Flödesavgift 1,5 kr/kbm

Kundexempel ”Industri 0-200 kW” årsförbrukning motsvarande 175 000 kWh

Energiavgift: (175 000 kWh x 0,320 kr/kWh) 56 000 kr
Effektavgift: (103 kW x 436 kr/kW) 44 908 kr
Flödesavgift: (3 500 m³ x 1,5 kr/m³)* 5 250 kr
Fast årsavgift: 4000 kr

Årskostnad exkl moms: 110 158 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh
(175 MWh * 20 = 3 500 m³ ).

*Effektavgiften beräknas enligt följande; Normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 1 700. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, det vill säga uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1 MWh = 1 000 kWh

Industrikund 201-700 kW

Effektavgift 412,60 kr/kW

Fast årsavgift 12000 kr

Energiavgift 320 kr/Mwh

Flödesavgift 1,5 kr/kbm

Kundexempel ”Industri 201-700 kW” årsförbrukning motsvarande 375 000 kWh

Energiavgift: (375 000 kWh x 0,320 kr/kWh) 120 000 kr
Effektavgift: (221 kW x 412,6 kr/kW) 91 185 kr
Flödesavgift: (7 500 m³ x 1,5 kr/m³)* 11 250 kr
Fast årsavgift: 12 000 kr

Årskostnad exkl moms: 234 435 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh
(375 MWh * 20 = 7 500 m³ ).

*Effektavgiften beräknas enligt följande; Normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 1 700. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, det vill säga uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1 MWh = 1 000 kWh

Industrikund 701-och uppåt kW

Effektavgift 404,40 kr/kW

Fast årsavgift 22000 kr

Energiavgift 320 kr/MWh

Flödesavgift 1,5 kr/kbm

Kundexempel ”Industri > 701 kW” årsförbrukning motsvarande 1 200 000 kWh

Energiavgift: (1 200 000 kWh x 0,320 kr/kWh) 384 000 kr
Effektavgift: (706 kW x 404,40 kr/kW) 285 506 kr
Flödesavgift: (24 000 m³ x 1,5 kr/m³)* 36 000 kr
Fast årsavgift: 22 000 kr

Årskostnad exkl moms: 727 506 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh
(1 200 MWh * 20 = 24 000 m³ ).

*Effektavgiften beräknas enligt följande; normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 1 700. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, det vill säga uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1 MWh = 1 000 kWh

Större fastigheter

Effektavgift 635 kr/kW

Energiavgift 375 kr/MWh

Flödesavgift 2 kr/kbm

Kundexempel ”Större fastigheter”

I vår prismodell är priset för fjärrvärme 100% påverkbar för dig som kund. Det innebär att en sänkning av din förbrukning får fullt genomslag, då vi tagit bort den fasta avgiften.

Priser 2019 (angivna priser är exkl moms.)

Energiavgift: 37,50 öre / kWh
Effektavgift*: 635 kr / kW
Flödesavgift: 2 kr / m³

*Effektavgiften beräknas enligt följande; Normalårskorrigerad förbrukning för två tidigare år dividerat på kategorital 2 200. Normalårskorrigeringstal baseras på SMHI:s graddagsstatistik. Endast väderberoende delen, d v s uppvärmningen, av fjärrvärmeanvändningen normalårskorrigeras, vilket motsvarar 70 % av årsförbrukningen.

Förklaring: 1 MWh = 1 000 kWh

Kundexempel, årsförbrukning motsvarande 175 000 kWh

Energiavgift: (175 000 kWh x 0,375 kr/kWh) 65 625 kr
Effektavgift: (80 kW x 635 kr/kW) 50 800 kr
Flödesavgift: (3 500 m³ x 2 kr/m³)* 7 000 kr
Årskostnad exkl moms: 123 425 kr

* För detta kundexempel har det antagits ett genomsnittligt flöde på 20 m³/MWh
(175 MWh * 20 = 3 500 m³ ).

Anslutningsavgifter för nya kunder

400 kr/kW

Prisexempel på en effekt på 100 kW = Anslutningskostnad på 40 000 SEK exkl. moms.

Minsta kostnad 17 200 SEK exkl. moms.