Avtalsvillkor fjärrvärme företag

Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn.

De verksamheter som arbetat fram avtalsvillkoren är Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

Allmanna-avtalsvillkor-naringsikdare-fjarrvarme-180424 (pdf)

(Uppdaterade 2018-05-15, PuL-bestämmelsen har strukits 2018.)