Vårt solkoncept

Vårt solkoncept

Nybro Energi erbjuder nu ett nytt solkoncept för att satsa på långsiktig solenergiförsörjning.

Konceptet går ut på att vi monterar, äger och underhåller solcellsanläggningen på din fastighet och där du sedan köper elen i ett långsiktigt elhandelsavtal och kan använda elen i din produktion.

Genom denna lösning kan ditt företag bidra till omställningen till mer förnybar energi och därigenom begränsa klimatförändringen. En annan fördel utöver miljöaspekten är att du som företagare slipper betala energiskatt och nätavgift för den el som används från solcellsproduktionen som monteras på din fastighet.

Denna modell är vanligt förekommande internationellt och är på frammarsch även i Sverige.

Hur går det till i praktiken?

Vi börjar med ett platsbesök vid din fastighet där vi går igenom förutsättningarna för att montera en solcellsanläggning. Efter detta tar vi fram ett förslag och en offert. När offerten är godkänd gör vi en beställning av anläggningen och bokar in tid för montering och driftsättning. Vår tanke med detta upplägg är att du som företagare kan fokusera på er verksamhet och vi tar ansvar för hela processen runt solcellsanläggningen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!