Elnätsavgifter företag

Prislista gäller för effektkunder 2022. Från 2022-10-01 se under streckade raden

Lågspänning

 • Effektavgift: 77,4 kronor/kW och månad
 • Överföringsavgift: 6,5 öre/kWh
 • Fast avgift: 879,5 kr/månad
  ————————————-
 • Effektavgift: 80,5 kronor/kW och månad
  Överföringsavgift: 6,7 öre/kWh
  Fast avgift: 932 kr/månad

Högspänning

 • Effektavgift: 55,7 kronor / kW och månad
 • Överföringsavgift: 5,6 öre / kWh
 • Fast avgift: 1 677 kronor / månad
  —————————————-
 • Effektavgift: 57,9kronor/kW och månad
  Överföringsavgift: 5,8 öre/kWh
  Fast avgift: 1 758,5 kr/månad

Högspänning eget fack

 • Effektavgift: 55,7 kronor / kW och månad
 • Överföringsavgift: 5,6 öre / kWh
 • Fast avgift: 2 677 kronor / månad
  ——————————————-
 • Effektavgift: 57,9kronor/kW och månad
  Överföringsavgift: 5,8 öre/kWh
  Fast avgift: 2 758,5 kr/månad

I fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift 72,50 kr, elberedskapsavgift 177,42 kr samt elsäkerhetsavgift på 75,42 kr per månad.