Elnätsavgifter företag

Prislista gäller för effektkunder 2020.

Lågspänning

  • Effektavgift: 73,0 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: 6,1 öre/kWh
  • Fast avgift: 830 kr/månad

Högspänning

  • Effektavgift: 52,5 kronor / kW och månad
  • Överföringsavgift: 5,3 öre / kWh
  • Fast avgift: 1 600 kronor / månad

Högspänning eget fack

  • Effektavgift: 52,5 kronor / kW och månad
  • Överföringsavgift: 5,3 öre / kWh
  • Fast avgift: 2 600 kronor / månad

I fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift 72,50 kr, elberedskapsavgift 177,42 kr samt elsäkerhetsavgift på 67,50 kr per månad.