Elnätsavgifter företag

Prislista gäller för effektkunder 2022.

Lågspänning

  • Effektavgift: 77,4 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: 6,5 öre/kWh
  • Fast avgift: 879,5 kr/månad

Högspänning

  • Effektavgift: 55,7 kronor / kW och månad
  • Överföringsavgift: 5,6 öre / kWh
  • Fast avgift: 1 677 kronor / månad

Högspänning eget fack

  • Effektavgift: 55,7 kronor / kW och månad
  • Överföringsavgift: 5,6 öre / kWh
  • Fast avgift: 2 677 kronor / månad

I fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift 72,50 kr, elberedskapsavgift 177,42 kr samt elsäkerhetsavgift på 67,50 kr per månad.