Elnätsavgifter företag

Prislista gäller för effektkunder 2023-01-01.

Lågspänning

  • Effektavgift: 88,5 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: 8,1öre/kWh
  • Fast avgift: 987,7 kr/månad

Högspänning

  • Effektavgift: 63,7 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: 7,0 öre/kWh
  • Fast avgift: 1 845,0 kr/månad

Högspänning eget fack

  • Effektavgift: 63,7 kronor/kW och månad
  • Överföringsavgift: 7,0 öre/kWh
  • Fast avgift: 2 845,0 kr/månad

I fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift 72,50 kr, elberedskapsavgift 177,42 kr samt elsäkerhetsavgift på 75,42 kr per månad.