Avtalsvillkor el företag

Från och med den 1 april 2019 gäller dessa allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Energiföretagen i Sverige och avses komplettera de enskilda avtal om anslutning och överföring som vi skriftligen sluter med våra kunder.

Avtalsvillkor elhandel för näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor elhandel näringsidkare (pdf)

Särskilda villkor elhandel näringsidkare (pdf)

Avtalsvillkor elnät för näringsidkare

Allmänna-avtalsvillkor elnät näringsidkare (pdf)

Allmänna avtalsvillkor elnät-högspänningskund (pdf)