Övriga tjänster

Tack vare att vi producerar värme och el lokalt i Nybro uppstår restprodukter som vi gärna vill ska komma till nytta någon annanstans.

Ekflis

Ekflis

Vi säljer och levererar ekflis till både privatpersoner och företag.

Pooltaxa

Pooltaxa

Du som redan är fjärrvärmekund kan nu få fastpris under sommaren och således värma din pool till ett förmånligt pris.