Övriga tjänster

Tack vare att vi producerar värme och el lokalt i Nybro uppstår restprodukter som vi gärna vill ska komma till nytta någon annanstans.

Pooltaxa

Pooltaxa

Du som redan är fjärrvärmekund kan nu få fastpris under sommaren och således värma din pool till ett förmånligt pris.

Köp varmvatten

Köp varmvatten

Nu kan du köpa en större mängd varmvatten direkt hos oss, många vill fylla sin pool eller spabad varpå vi har skapat den här möjligheten.