Om fjärrvärme

Ett fjärrvärmesystem är kort och gott ett system där värme tillverkas på ett ställe och används på ett annat.

Systemet består av tre delar:

fjarrvarmeverk

1. Produktionsanläggningen där värmen produceras, eldas med biobränsle som inte skadar miljön och bygger på inhemska råvaror.

2. Kulvertnätet som distribuerar hetvatten från produktionsanläggningen till anslutna fastigheter. Temperaturen på hetvattnet varierar mellan 70 och 110 grader beroende på årstid.

3. Abonnentcentraler (värmeväxlare) som finns i den anslutna fastigheten. Värmeväxlaren överför värmen i kulvertnätet till värmesystemet i huset. Hetvattnet i kulverten och vattnet i fastighetens värmesystem blandas därför aldrig.

Installera Fjärrvärme

Är du intresserad av att installera fjärrvärme i din fastighet?
Kontakta Joakim Håkansson
Telefon: 0481-451 77
joakim.hakansson@nybroenergi.se

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

» Om fjärrvärme Fjärrvärme - Privatkunder Fjärrvärme - Företagskunder Kraftvärme i Nybro Varför välja fjärrvärme? Grönt vatten i ledningen