Kraftvärme i Nybro

Vid kraftvärmeverket i Nybro produceras både värme och el genom att elda regionalt utsorterat hushållsavfall. Vi tar med andra ord vara på den energi som annars hade gått till spillo.

Därutöver har vi två biopannor hos Kährs, där vi eldar det träspån som faller inom deras produktion. Pannorna hos Kährs används främst vintertid och vid driftavbrott i Transtorp. Dessutom har vi två mindre fjärrvärmepannor i Orrefors och Alsterbro.

NybroEnergi – Nytt Kraftvärmeverk – PDF (5 MB)

Teknisk fakta

  • Kraftvärmeverket har tillstånd att förbränna 60 000 ton sorterat hushållsavfall per år. Avfallet kommer i dagsläget främst från södra Kalmar län och Blekinge.
  • Pannan har en bubblande fluidiserande bädd med en effekt på 22 MW
  • Kraftvärmeverket producerar cirka 40 GWh el per år
  • I den stora ackumulatortanken lagras 10 000 m3 varmvatten. Den används som en buffert och kan värmas eller mata ut värme till fjärrvärmenätet efter behov.

Mer om energiåtervinning

Frågor och svar om energiåtervinning av avfall

 

Jag vill veta mer - Fjärrvärme

Jag vill veta mer om fjärrvärme!

Om fjärrvärme Fjärrvärme - Privatkunder Fjärrvärme - Företagskunder » Kraftvärme i Nybro Varför välja fjärrvärme? Grönt vatten i ledningen